AKTUÁLNĚ / Doprava

Úsekové měření v Kuchařovicích je spuštěno
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Pixabay

Znojmo

Od 14. července spustilo město Znojmo avizované úsekové měření rychlosti v obci Kuchařovice. Měřen bude úsek podél celé ulice 8. května, od začátku po konec obce v obou směrech v délce 865 metrů.

Radary měří auta jedoucí nepřiměřenou rychlostí. „Naším cílem není výběr pokut, ale zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pro přecházející chodce. Úsekové měření, které provozujeme v příměstské části Kasárna ukázalo, že jde o efektivní řešení. Nechceme vybírat pokuty za okamžité překročení rychlosti, jako to dělají některá města na výjezdu z nich, ale skutečně nám jde o zklidnění dopravy na celém průjezdu,“ uvádí starosta města Jakub Malačka.

V přípravě je také spuštění úsekového měření na ulici Evropská ve Znojmě. Zde bude měřen úsek od areálu „Traktorka“ po křižovatku s ulicí Šatovská v celkové délce 475 metrů. Předpokládaný termín spuštění je naplánován na podzim letošního roku.

Realizaci provede firma AŽD Praha s.r.o., která byla vybrána ve veřejné zakázce. Město do instalace radarů investovalo 3,3 milionů korun (bez DPH).

Úsekové měření

U metody úsekového měření rychlosti jde o výpočet rychlosti na základě časů průjezdu dvou bodů, kterým je ohraničený měřený úsek. Pracuje se s rychlostí průměrnou, nikoli okamžitou. V případě odchylky od maximální povolené rychlosti je vozidlo, resp. jeho poznávací značka, vyfoceno. Přestupky následně řeší MěÚ Znojmo, odbor dopravy. Dle naměřené rychlosti se výše sankcí pohybuje mezi 500 – 2 500 korun.

Autor / zdroj: Soňa Bystřická

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.