KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Synagoga z poloviny 16. století láká na unikátní štukovou výzdobu a barokní svatostánek
 
Autor / zdroj foto: Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově – Horní synagoga / Mikulov

Poslední zachovaná mikulovská synagoga dnes slouží výstavním účelům a během celého roku se zde koná řada kulturních a vzdělávacích akcí, pořádaných Regionálním muzeem v Mikulově.

Horní synagoga, nazývaná též Stará, Dómská či Altschul, se nachází v řadové domovní zástavbě Husovy ulice, která kdysi tvořila hlavní osu mikulovské židovské čtvrti. Byla vystavěna ve svažitém terénu těsně na úpatí Zámeckého vrchu, na exponovaném místě, kudy vedla jedna z přístupových cest na zámek. Z liturgických důvodů je vzhledem k ostatní řadové zástavbě orientována mírně nakoso. Stavba Horní synagogy se datuje do roku 1550, později budova prošla několika přestavbami a svou současnou barokní podobu získala v letech 1719-1723, kdy byla přestavěna po ničivém požáru židovského města.

Impozantní vnitřní prostor byl vynesen v čtveřici kupolí, které jsou sklenuty do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly. Tímto unikátním architektonickým řešením je jedinou synagogu takzvaného polského (či východního) typu u nás. Interiér hlavního modlitebního sálu je bohatě vyzdoben štukami a kartušemi. Celému prostoru dominoval barokní svatostánek aron ha-kodeš, jehož autorem byl Ignác Lengelacher. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga do roku 1938, kdy Židé před nacistickou hrozbou uprchli z Mikulova. Za války se budova stala skladištěm a k podobným účelům byla využívána i po válce.

Neudržovaný objekt však chátral. Zásluhou Regionálního muzea v Mikulově byla synagoga zachráněna před demolicí a v letech 1977-1989 proběhla její náročná oprava. Doba však obnově náboženských památek příliš nepřála a většina religiózních prvků tak ze synagogy zmizela. Odbourána byla zimní modlitebna i rozpadající se přístavek se schodištěm na ženskou galerii, hebrejské nápisy v hlavní síni byly překryty novou výmalbou a odstraněn byl rovněž poničený svatostánek. Po znovuotevření byla synagoga využívána pro potřeby muzea jako výstavní síň a koncertní sál, v roce 2003 zde byla otevřena expozice "Mikulov a moravští Židé".

Poslední velkou proměnou prošla Horní synagoga v letech 2010-2014 kdy v rámci projektu Federace židovských obcí "10 hvězd" - revitalizace židovských památek v ČR" proběhla kompletní rekonstrukce, při níž byla synagoze navrácena podoba, jakou znali mikulovští Židé před druhou světovou válkou. Podle původního půdorysu byla vystavěna nová zimní modlitebna, stejně tak se do původních míst vrátilo schodiště na ženskou galerii, snížila se úroveň podlahy, zcela se zrestaurovala štuková výzdoba včetně kartuší s hebrejskými nápisy a dle dochovaných fotografií a obrazů byl obnoven i svatostánek.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.