KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum seznamuje s hustopečským trhovým řádem, s třicátkovým úřadem a s dalšími výhradně místními specifiky
 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum a galerie Hustopeče

Městské muzeum a galerie Hustopeče / Hustopeče

Městské muzeum a galerie Hustopeče představuje historii města a popisuje hustopečské trhy a jak byly významné pro zdejší dějiny. Návštěvníkům představuje také krutost posledního světové konfliktu v celé jeho šíři, a sice v expozici Osvobození 1945.

Dům „U Synků“ je dnes nejzachovalejším reprezentantem pozdně renesanční zástavby náměstí. Jedná se o jednopatrový dům půdorysu do tvaru L s průjezdem do dvorní části, kde se nachází zajímavá patrová arkáda. Podle dochovaného ostění byl dostavěn v roce 1579. Z průčelí fasády domu vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami. Nádvoří zdobí arkádová lodžie s křížovou klenbou a dřevěný ochoz.

V prvním patře najdete zbytky šnekového schodiště. V domě se nacházely tři sklepy: tzv. mokrý (dnes Stálá vinařská expozice), tzv. suchý (dnes vinotéka) a sklep na konci nádvoří (dnes zasypaný), který směřoval pod městské hradby. Dům je v ústní tradici připisován starobrněnským cisterciačkám, které Hustopeče vlastnily ve 14.–16. století.

V roce 1935 se majiteli objektu stali manželé Bedřich a Julie Synkovi, kteří v přízemí domu provozovali obchod s textilem. Bedřich Synek prodal dům v květnu 1976 tehdejšímu Okresnímu národnímu výboru v Břeclavi, jenž jej převedl na město Hustopeče, aby jej využilo ke kulturním účelům. Značně zanedbaný dům však chátral až do roku 1988. Celková rekonstrukce proběhla v letech 1989–2001. Od roku 2000 je dům U Synků sídlem Městského muzea a galerie Hustopeče.


Dějiny města
Výstava mapuje dějiny Hustopečí od období prvního feudálního sídla ve 13. století až po konec druhé světové války. Vizuálně zajímavě a výtvarně pojatá výstava je dělena do šesti časových úseků, z nichž každý má na textových tabulích svou barvu. Jednotný prostor tak získává pro diváka přehledné členění. Součástí prostoru jsou mimo jiné nápaditě pojaté vitráže oken s průsvitnými tisky měnícími barvy podle počasí, pochozí historická mapa města nebo vzácná gotická truhla ze 14. století.

Hustopčské trhy
V roce 1323 jsou Hustopeče zmiňovány jako trhová ves. Výhodná strategická poloha na hranici tří zemí z nich učinila významnou stanici tzv. Uherské cesty, po níž byl hnán dobytek z Uher na západ. Hustopeče se záhy staly důležitým obchodním centrem a prosluly zejména svými dobytčími trhy, které se odehrávaly na předměstí – v části zvané Böhmdorf (Česká Ves).

V expozici trhů se seznámíte s hustopečským trhovým řádem, s třicátkovým úřadem a s dalšími výhradně hustopečskými specifiky, k nimž patřilo např. pěstování lékořice a následná výroba a prodej pendreku a lékořicového zboží a distribuce modrého malovaného nábytku z Mohelna. Hustopečské trhy sehrály klíčovou roli v oblasti národopisné, protože se zde stýkala produkce brněnských textilních manufaktur s produkcí cechovní výrobců z východní Moravy a západního Slovenska.

Osvobození 1945
Expozice prezentuje militaria pocházející ze soukromé sbírky Josefa Babáčka z Morkůvek, který většinu předmětů nalezl na katastru své rodné obce. Expozice je vytvořena v návaznosti na skutečnost, že 3. března 1946 došlo v Hustopečích k otevření hřbitova Rudé armády, kam byli pochováni rudoarmějci z katastru 55 obcí Hustopečska a Mikulovska. Hustopečský hřbitov Rudé armády je druhým největším na jižní Moravě.

Tím, že Babáčkova sbírka ukazuje „stopy“ války z úzce vymezeného místa, poskytuje plastickou představu o krutosti posledního světové konfliktu v celé jeho šíři. Smrt, kterou na Hustopečsku a Mikulovsku museli za naši svobodu podstoupit stovky rudoarmějců, je o to krutější, že k ní došlo na samém konci války (obce Novosedly a Nový Přerov byly osvobozeny až 8. května 1945).


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.