KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Hrad Pernštejn.
Hrad Pernštejn nabízí kromě prohlídkových okruhů také síť naučných stezek v jeho okolí
Hrad Pernštejn.  
Autor / zdroj foto: Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn / Nedvědice

Vydáte-li se na hrad Pernštejn, nabídne vám prohlídku dvou prohlídkových okruhů. Okolí hradu je protkáno hustou a rozsáhlou sítí naučných stezek.

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století. 

Od gotiky do 20. století
Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. 

Zkrácený okruh
Prohlídkový okruh je zkrácenou, a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do hradní knihovny. Je vhodný, pokud máte málo času, nebo děti, které nevydrží delší prohlídku. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. 

Naučné stezky v okolí hradu Pernštejna
Péčí městysu Nedvědice a obcí sdružených v Mikroregionu Pernštejn byla vybudována hustá a rozsáhlá síť naučných stezek v okolí hradu Pernštejna. Chcete-li si znásobit zážitky z návštěvy hradu Pernštejna, vřele vám doporučujeme projít si všechny tři trasy. Při jejich rozsahu vám mohou poskytnout zábavu i na dva dny a zároveň mnoho poučení jak z historie, přírodopisu i jiných oblastí. Další užitečné informace naleznete i v Turistickém informačním centru v Nedvědici.

Podrobnější informace zájemci najdou na webu hrad-pernstejn.eu.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.